Tag: người thầy

Nghĩ về giáo dục

Nghề giáo từ đâu, vì đâu, làm gì?

Cho tới cuối thế kỷ 16, ‘giáo viên’ chưa phải là một ‘nghề’...

Nghĩ về giáo dục

Người thầy có thể làm gì để giáo dục đạt được tính trưởng thành?

Như đã đề cập tới trong bài viết trước, tính trưởng thành là khả...

Nghĩ về giáo dục

Nhận lấy trách nhiệm người thầy [Phần 5]

Sự kết nối Tôi được đào tạo để dạy thực hành tiếng Anh, tức...

Nghĩ về giáo dục

Nhận lấy trách nhiệm người thầy [Phần 4]

Lòng dũng cảm Tôi nghĩ rằng một người giáo viên cần rất rất nhiều...

Nghĩ về giáo dục

Nhận lấy trách nhiệm người thầy [Phần 3]

From subject to subject matters Subject là môn học. Học sinh đi học thì học...

Nghĩ về giáo dục

Nhận lấy trách nhiệm người thầy [Phần 2]

Với tôi thì attention (sự chú tâm) và care (sự quan tâm) là hai từ song...

Nghĩ về giáo dục

Nhận lấy trách nhiệm người-thầy [Phần 1]

Hồi tôi mới nhận công việc giảng dạy đầu tiên, tôi rất sợ ai đó...