Tag: tình bạn

Posts in English, Tương giao với đời

Vun trồng lấy tình bạn [Cultivating friendships]

English below Hồi còn trẻ (và kiêu ngạo) tôi cứ nghĩ rằng mình phải...

Tương giao với đời

“Tình yêu là sức mạnh.”

Tôi nhớ là mình từng liệt kê câu nói này vào một trong những kiểu...

Tương giao với đời

Teacher of Friendship

Chơi với Nó 15 năm, mình dỗi Nó 3 lần, mỗi lần dỗi kéo dài những...