Written by Một chút thơ, Posts in English

Ngờ/Unexpected

[English below]

Trời nắng rồi chợt mưa
Lưa thưa qua kẽ lá
Người quen rồi chợt lạ
Người lạ chợt thành quen

Một ngày đi lang thang
Phượng rực màu đỏ thắm
Muồng hoàng yến chói chang
Mênh mang một trời nhớ

Phố thơ thẩn trong sương
Thương thương hoàng hôn vắng
Trườn trượn vài tia nắng
Chần chừ khoé mi ai

Ta chợt tìm thấy nhau 
Giữa hư không xa vắng
Giữa hư không vắng lặng
Ta chẳng buồn tìm nhau

Ta có ngờ, ngờ đâu 
Lòng gợn từng đợt sóng
Nhói đau chan chát đắng
Ta đặng chào biệt li.

Quềnh.
Ngày 03.05.2019
Viết tặng Luang PraBang, Lào.

Unexpected

Sudden sunlight, sudden rain
Scattering through the leaves
Acquaintances turning strangers
Strangers turning acquaintances

A day of wandering
Under the foliage of red phoenix
Under the dazzling canary
A sky of memory flashing back

Streets dimply displayed in the mist
Embracing the empty sunset
A few rays of sunshine
Hesitating in (your) eyelids

Suddenly (we) found each other
In the middle of distant nowhere
In the middle of silent nowhere
(We) don’t bother to find each other

(I) can’t expect, had never expected
Heart ripples in waves
Bitterly pains sting
Goodbye, (I) have to say.

P/s: Các bạn có thể xem thêm bài viết về Lào của một em cùng đoàn mình ở ĐÂY hoặc xem kinh nghiệm du lịch tự túc Luang Prabang của em TẠI ĐÂY nhé.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]