Written by Một chút thơ

Pha chế

những liều thuốc độc
xin em đừng nhận lấy 
hãy để từ bi mang đi
và hãy cầu nguyện cho người pha chế
để thuốc độc hoá một ngụm trà tươi…

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]