Nghĩ về giáo dục

Nghĩ về giáo dục

Vì đâu mà giáo viên là nạn nhân của bạo lực học đường?

ĐẶT VẤN ĐỀ Như các bạn có thể quan sát, bên cạnh việc luyện Toán...

Nghĩ về giáo dục

Giáo dục là gì và ý nghĩa?

ĐẶT VẤN ĐỀ Song hành với sự nở rộ của các lớp học kỹ năng...

Nghĩ về giáo dục

Tại sao người ta cứ cải cách giáo dục mãi vậy?

Đặt vấn đề Trong những thập kỷ gần đây, hệ thống giáo dục không...

Nghĩ về giáo dục

Lên tiếng như thế nào và tranh luận ra làm sao?

Tháng trước, giữa các đợt tranh luận như bão táp trên mạng xã hội...

Nghĩ về giáo dục

Hình thái sư phạm, phẩm chất sư phạm, và JV suýt gạt má TT

Trước giờ page thường đề cập tới các phẩm chất sư phạm (ví dụ...

Nghĩ về giáo dục

Giáo dục có phải là công cụ để giải quyết các vấn đề xã hội?

ĐẶT VẤN ĐỀ Vài hôm trước mình được một người bạn hiện đang...

Nghĩ về giáo dục

Cứ cầm phấn là thành giáo viên?*

Khoảng mấy tháng trước mình có làm freelance tuyển dụng phụ giúp một...

Nghĩ về giáo dục

Tại sao người thầy luôn có phẩm chất chính trị?

CHÍNH TRỊ LÀ GÌ? Nếu như trong đời sống xã hội ‘chính trị’...

Nghĩ về giáo dục

Tái tạo thế giới là gì? và Tại sao cách vận hành của TikTok lại không làm được điều đó?

(Bài viết này là phát triền thêm của bài “TikTok, sức sáng tạo,...

Nghĩ về giáo dục

Tiktok, sức sáng tạo, và khả thể của sự học

Tháng trước mình và một bạn có tranh luận về khả năng sáng tạo trên...