Tag: hiểu và thương

Tương giao với đời

Và em đã biết thương mẹ

Thương ai đó quả là một công việc nhọc nhằn, mặc dù không nhất...

Tương giao với đời

Làm sao tôi biết mình là ai? 

Như đã nói ở bài viết Tại sao người đó cứ không hiểu cho tôi? ,...

Tương giao với đời

Tại sao người đó cứ không hiểu cho tôi?

Tôi nhận ra rằng cảm giác phiền não, bực dọc, hay tủi thân trong một...