Tag: giáo dục

Nghĩ về giáo dục

Khả thể của sự học: Cảm giác đau

Nếu như ngành tâm lý học cố gắng gán mác cho cảm giác đau là một...

Nghĩ về giáo dục

Điều kiện của sự học (study, not learn)

Như đã đề cập trong bài viết ‘Learn khác gì với Study’ 1, study hàm...

Nghĩ về giáo dục

Thái độ phản biện: Liều thuốc giải tê

Như đã thảo luận trong bài viết ‘Học tập suốt đời’ như một cú...

Nghĩ về giáo dục

Learn khác gì với Study?

Ở trong tiếng Việt, hai từ learn và study đều có nghĩa là “học.”...

Nghĩ về giáo dục

Giáo dục là cùng nhau chuyển hoá.

Giáo dục là cùng nhau chuyển hoá. Trong bài viết “Giáo dục cần có...

Nghĩ về giáo dục

Giáo dục cần có tính trưởng thành.

Dưới sức ép của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa tân tự do, thực...

Nghĩ về giáo dục

“Miễn là con xây trường học”

Giờ này tuần trước – khi mà hai lớp học Vương Lòng (về lịch...

Nghĩ về giáo dục

Tính giáo dục nằm ở khả năng suy tư

Nét đặc trưng của giáo dục có lẽ là khả năng mời gọi con người...

Nghĩ về giáo dục

Giáo dục có phải là sự trao truyền chân lý?

Phúng dụ về chiếc hang (The allegory of the cave) 1 chắc hẳn là một hình...