Tương giao với đời

‘Sống hạnh phúc’ và ‘Sống giác ngộ giải thoát’ khác gì nhau?

Trong suốt thời gian thực tập lối sống kiểu Bụt, tôi vẫn cứ lấn...

Nghĩ về giáo dục

Thái độ phản biện: Liều thuốc giải tê

Như đã thảo luận trong bài viết ‘Học tập suốt đời’ như một cú...

Tương giao với đời

“Làm sao để thoát bẫy triết học Tây phương?”

“Gửi chị T., Em nghiệm ra rằng (một trong những) cách thoát bẫy...

Tương giao với đời

Làm sao tôi biết mình là ai? 

Như đã nói ở bài viết Tại sao người đó cứ không hiểu cho tôi? ,...

Tương giao với đời

Mấy lòng dũng cảm khi tu đạo Bụt

Hà Nội, ngày 24.08.2020 Dear Quyết thối,  Tu tập là một hành trình...

Tương giao với đời

Quét nhà không nước mắt và những niềm thương

Trong tất cả các thể loại việc nhà, mình ghét nhất là quét nhà. Lau...

Một chút thơ

Pha chế

những liều thuốc độcxin em đừng nhận lấy hãy để từ bi mang đivà...

Nghĩ về giáo dục

Tại sao người ta cứ cải cách giáo dục mãi vậy?

Đặt vấn đề Trong những thập kỷ gần đây, hệ thống giáo dục không...

Một chút thơ

Này em ơi

Này em ơihãy nhớ chothời gian là quan trọngcông việcthì đúng là phải...

Nghĩ về giáo dục

Lên tiếng như thế nào và tranh luận ra làm sao?

Tháng trước, giữa các đợt tranh luận như bão táp trên mạng xã hội...

Nghĩ về giáo dục

Hình thái sư phạm, phẩm chất sư phạm, và JV suýt gạt má TT

Trước giờ page thường đề cập tới các phẩm chất sư phạm (ví dụ...

Nghĩ về giáo dục

Giáo dục có phải là công cụ để giải quyết các vấn đề xã hội?

ĐẶT VẤN ĐỀ Vài hôm trước mình được một người bạn hiện đang...

Nghĩ về giáo dục

Cứ cầm phấn là thành giáo viên?*

Khoảng mấy tháng trước mình có làm freelance tuyển dụng phụ giúp một...

Nghĩ về giáo dục

Tại sao người thầy luôn có phẩm chất chính trị?

CHÍNH TRỊ LÀ GÌ? Nếu như trong đời sống xã hội ‘chính trị’...

Nghĩ về giáo dục

Tái tạo thế giới là gì? và Tại sao cách vận hành của TikTok lại không làm được điều đó?

(Bài viết này là phát triền thêm của bài “TikTok, sức sáng tạo,...

Nghĩ về giáo dục

Tiktok, sức sáng tạo, và khả thể của sự học

Tháng trước mình và một bạn có tranh luận về khả năng sáng tạo trên...