Written by Một chút thơ

Thấy ra và không làm gì (Bài học ’23)

Nếu thấy mình giận quá
thì hãy cứ lặng im
chờ vài ngày sau đó
quan sát mình xem sao.

Nếu hết giận rồi mà
trong lòng vẫn ấm ức
chờ vài tháng qua đi
tiếp tục phải quan sát.

Chừng nào hết ấm ức
thì hẵng mở lời ra
không hiềm khích, gánh nặng
lời có sức sống ngay.

Nếu thấy mình vội quá
thì khoan hẵng làm gì
khoan hẵng thúc giục ai
kẻo lại hỏng hết việc.

Nếu thấy mình buồn quá
thì hãy nằm sõng soài
cảm nhận nơi mặt đất
sự sống vẫn ở đây.

Chớ lúc gặp suy kiệt
mà nghĩ rằng hết cách
việc lúc này là thấy
không làm gì cả.

Thầy Viên Minh giảng rồi
kể cả khi bão dông
thì cũng là thuận pháp
lấy lại thế quân bình.

Cái trí thì được xoắn
vì xoắn mới quyết tâm
làm những điều mới mẻ,
nhưng hành động thì không.

Một bài học trân quý
nghe có vẻ giản đơn
thực hành mãi sẽ ổn
tiếp tục nhé mình ơi!

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]