Tag: trường học

Nghĩ về giáo dục

Sự học cốt ở bạn bè

Hôm kia hôm kìa mình nhận được tin nhắn của một sinh viên cũ. Em giãi...

Nghĩ về giáo dục

Điều kiện của sự học (study, not learn)

Như đã đề cập trong bài viết ‘Learn khác gì với Study’ 1, study hàm...

Nghĩ về giáo dục

Thái độ phản biện: Liều thuốc giải tê

Như đã thảo luận trong bài viết ‘Học tập suốt đời’ như một cú...

Nghĩ về giáo dục

‘Học tập suốt đời’ như một cú gây tê

Trong 2 tháng vừa rồi, tôi có trải qua 6 đợt điều trị răng. Tôi để...

Nghĩ về giáo dục

Learn khác gì với Study?

Ở trong tiếng Việt, hai từ learn và study đều có nghĩa là “học.”...

Nghĩ về giáo dục

Liệu việc học có luôn tốt?

Kế tiếp bài viết “Người thầy có thể làm gì để giáo dục đạt...

Nghĩ về giáo dục

“Miễn là con xây trường học”

Giờ này tuần trước – khi mà hai lớp học Vương Lòng (về lịch...