Nghĩ về giáo dục

Nghĩ về giáo dục

Phải từ từ đã, chắc gì đã là như vậy!

Chuyện là gần đây mình rất quý mến một giáo sư bởi lẽ ngay từ...

Nghĩ về giáo dục

Bạo lực trong lớp học thì trông như thế nào?

Trong những bài viết trước mình đề cập rất nhiều đến bạo lực và...

Nghĩ về giáo dục

Học không phải để trở thành người tốt mà là …

Trong phần lớn quãng đời đi học của mình, tôi thường được dạy...

Nghĩ về giáo dục

Khả thể của sự học: Cảm giác đau

Nếu như ngành tâm lý học cố gắng gán mác cho cảm giác đau là một...

Nghĩ về giáo dục

Điều kiện của sự học (study, not learn)

Như đã đề cập trong bài viết ‘Learn khác gì với Study’ 1, study hàm...

Nghĩ về giáo dục

Thái độ phản biện: Liều thuốc giải tê

Như đã thảo luận trong bài viết ‘Học tập suốt đời’ như một cú...

Nghĩ về giáo dục

‘Học tập suốt đời’ như một cú gây tê

Trong 2 tháng vừa rồi, tôi có trải qua 6 đợt điều trị răng. Tôi để...

Nghĩ về giáo dục

Nghề giáo từ đâu, vì đâu, làm gì?

Cho tới cuối thế kỷ 16, ‘giáo viên’ chưa phải là một ‘nghề’...

Nghĩ về giáo dục

Learn khác gì với Study?

Ở trong tiếng Việt, hai từ learn và study đều có nghĩa là “học.”...

Nghĩ về giáo dục

Liệu việc học có luôn tốt?

Kế tiếp bài viết “Người thầy có thể làm gì để giáo dục đạt...