Nghĩ về giáo dục

Nghĩ về giáo dục

Learn, study, và liên hệ với Đạo Phật

Trong một bài viết trước đây 1 mình có đề cập tới sự khác biệt...

Nghĩ về giáo dục

Hỏi đáp về trải nghiệm học tập ở KU Leuven năm học 2021-2022

1. Chị hỏi: Quềnh hãy nhớ lại một trải nghiệm học tập mà em cực...

Một chút thơ, Nghĩ về giáo dục

Tốt nghiệp

Lại lần nữaHọ nói về dân chủHọ nói hàng giờ bằng tiếng địa...

Nghĩ về giáo dục

Sự học cốt ở bạn bè

Hôm kia hôm kìa mình nhận được tin nhắn của một sinh viên cũ. Em giãi...

Nghĩ về giáo dục, Tương giao với đời

Khủng hoảng của (chúng) mình

Khoảng 1 năm trở lại đây trong lòng (chúng) mình có rất nhiều nỗi...

Nghĩ về giáo dục

Phải từ từ đã, chắc gì đã là như vậy!

Chuyện là gần đây mình rất quý mến một giáo sư bởi lẽ ngay từ...

Nghĩ về giáo dục

Bạo lực trong lớp học thì trông như thế nào?

Trong những bài viết trước mình đề cập rất nhiều đến bạo lực và...

Nghĩ về giáo dục

Học không phải để trở thành người tốt mà là …

Trong phần lớn quãng đời đi học của mình, tôi thường được dạy...

Nghĩ về giáo dục

Khả thể của sự học: Cảm giác đau

Nếu như ngành tâm lý học cố gắng gán mác cho cảm giác đau là một...

Nghĩ về giáo dục

Điều kiện của sự học (study, not learn)

Như đã đề cập trong bài viết ‘Learn khác gì với Study’ 1, study hàm...