Written by Một chút thơ, Nghĩ về giáo dục

Tốt nghiệp

Lại lần nữa
Họ nói về dân chủ
Họ nói hàng giờ bằng tiếng địa phương  
Nhưng những lời dịch tiếng Anh
Chỉ vỏn vẹn trong hai câu ngắn ngủi.

Những kỳ vọng đẹp đẽ
Họ gửi gắm vào thế hệ trẻ
Nhưng thế hệ trẻ nào cơ?
Khi em tôi không hề nghe thấy.

Dân chủ ở đâu?
Khi những mái đầu đen biến thành trong suốt
Khi ngữ điệu tự hào đến lượt em tôi thì dừng lại
Khi chẳng ai màng gọi đúng tên em.

Rồi ai sẽ tin em?
Nếu đó không phải là tấm lòng trinh bạch của người Thầy?
Rồi ai sẽ đi cùng em?
Nếu thầy em không sẵn sàng làm thế?

Nâng ly vang trắng nhạt lòng
Còn ngóng trông
Còn hi vọng
Em tôi đứng đó, một dải long đong.

Viết ngày 19/09/2022.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]