Written by Một chút thơ, Tương giao với đời

Thong dong đi ngắm mây trời

Thong dong đi ngắm mây trời
Bao ngọn héo úa đã mời cỏ xanh.
Dạo trước tiết trời còn hanh
Nào cơn mưa tới mang màu sinh sôi.
Vui cùng tiếng hát em tôi
Giáng sinh hồn hát, ca lời jing-gơ.
Hoà vào khúc điệu nhà thờ
Mướt tươi êm dịu suối mơ tóc tràn.

Park Abbey. 21.09.2022

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]