Written by Một chút thơ, Tương giao với đời

Bài thơ năm kí mỡ

Cái mặt tròn bầu bĩnh
Đã biến đâu mất rồi
Những lớp mỡ dày dặn
Cũng bong tróc tả tơi.

Sáu con bài tiểu luận
Con nào cũng chục trang
Có con còn hai chục
Ba lớp mỡ cũng tan.

Hai con mắt chìm sâu
Tấm lưng đau mãn tính
Sụn sườn như gãy vụn
Đầu gối đặng run run.

Bao nhiêu lần kêu cứu
Cho con nghỉ tẹo thôi
Tầm một tuần một tháng
Xong con hứa chăm ngoan.

Nhưng giời đâu cứu nổi
Gờ rab cũng chẳng hay
Đành lê tấm thân lết
Tám chục dặm đường dài.

Thời gian thấm thoắt bay
Bào mòn con gấu trúc
Bánh đa thay bánh đúc
Năm khúc mỡ tiêu đời. :ppp

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]