Written by Một chút thơ, Posts in English

Hãy để mình thương em/Please let me love you

Mình không thích tiếng Anh
từ vựng mình ẻo quá
chẳng cảm được gì cả
chẳng thể nói lời êm.

Nếu là trong tiếng Việt
có ngàn từ vựng cơ
có triệu phép ẩn dụ 
để nói lời nên thơ.

Hãy để mình thương em
chứ không hề thích thú
bởi thích thì sân si 
thương thì toàn hỷ xả.

Đã thương là bảo vệ 
người mình thương mến thương 
thương cho em ngôi nhà 
ôm ôm vòng tay ấm.

Em dù gần hay xa
mình chẳng hề lạc lối
em với mình là một
mình-em, chỉ một từ.

Mình không thích tiếng Anh 
nhưng may là có nó
thêm đôi mắt lấp lánh
là em thấy được thương. 

———————————————

Please let me love you

I hate my English
due to my limited vocabulary
and lack of linguistic sentiment
to articulate my love in a mellifluous way.

If it was in Vietnamese
I would find a thousand words
with tons of metaphorical images
to poetically express my love.

Please let me love you
and not like you
as like implies a desire to possess
and love doesn’t.

Love means protection
that I always offer you
and love means a sense of home
that I embody you inside.

Either close or far
I never get lost 
you are in my flesh 
you-me, just one word.

I hate my English 
but lucky that I have it 
along with my twinkle-y eyes
to at least make my love felt, by you. 

Quềnhh.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]