Written by Một chút thơ, Posts in English

Đánh cắp/Stolen

[English below]

Em qua đời
viên đạn
xuyên thấu trái tim tôi
sống lưng lạnh buốt
nhịp thở treo trên lưỡi đao.

Ôi thời gian
một mảnh vút qua
cơn ác mộng chưa kịp ráo nước
lênh láng trên hiên nhà.

Ngơ ngác
cơ thể này phải của tôi không?
hay mượn của một bà lão già?
héo úa, chật chội.

Chờ ngày bụi hồng lên hạt
từ cái chết của em tôi.

Stolen

(Your) passing away
left a bullet point
stabbing though (my) heart
freezing my spine
(my) breath hung on top of the sword.

Time
zipping
the nightmare hasn’t dried itself
splashing on the doorstep.

Bewildered
isn’t it my flesh?
or borrowed from an old soul?
withered, cramped.

Awaiting the rose hips
(sprouting) from (your) passing away.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]