Written by Một chút thơ

Ngả

Khi tôi bình minh
Em say giấc nồng
Khi tôi say giấc
Em đón bình minh.

Nửa vòng trái đất
Vát khuyết vầng trăng
Tôi với thằng Cuội
Chơi vơi giữa đời.

Ngỡ em xa vời
Tôi nào có hay
Em đã kề bên
Suốt những dặm dài.

Bóng em ban mai
Trên những bậc thềm
Thân em nằm im
Trong tàu bánh khúc.

Từ quãng hư không
Em nồng vị đốt
Mắt em, lửa cháy
Tôi ngả lòng em.

Quềnh
Viết tặng Em.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]