Bài viết mới

Nghĩ về giáo dục

Giáo dục có phải là công cụ để giải quyết các vấn đề xã hội?

ĐẶT VẤN ĐỀ Vài hôm trước mình được một người bạn hiện đang...

Nghĩ về giáo dục

Cứ cầm phấn là thành giáo viên?*

Khoảng mấy tháng trước mình có làm freelance tuyển dụng phụ giúp một...

Bài viết khác →

Tương giao ...

Tương giao với đời

Vitamin quê nhà

Mình đã quay về Bỉ được một tuần lễ. Mấy ngày trước khi đi trong...

Một chút thơ, Tương giao với đời

Bài thơ năm kí mỡ

Cái mặt tròn bầu bĩnh Đã biến đâu mất rồiNhững lớp mỡ dày...

Bài viết khác →

Nghĩ về giáo dục

Nghĩ về giáo dục

Giáo dục có phải là công cụ để giải quyết các vấn đề xã hội?

ĐẶT VẤN ĐỀ Vài hôm trước mình được một người bạn hiện đang...

Nghĩ về giáo dục

Cứ cầm phấn là thành giáo viên?*

Khoảng mấy tháng trước mình có làm freelance tuyển dụng phụ giúp một...

Bài viết khác →

Một chút thơ

Một chút thơ, Posts in English

Đánh cắp/Stolen

English below Em qua đờiviên đạnxuyên thấu trái tim tôisống lưng lạnh...

Một chút thơ, Nghĩ về giáo dục

Tốt nghiệp

Lại lần nữaHọ nói về dân chủHọ nói hàng giờ bằng tiếng địa...

Bài viết khác →