Written by Một chút thơ

Về nhà

Chú lợn mắt tròn xoe
Nhìn em cười trong nắng
Chú hỏi: Con đường vắng
Sao chọn chỗ nắng đi? 

Em vội trả lời mau
Vì em thích như thế
Vì chỉ phơi dưới nắng
Em mới thấy giòn tan
Mới thấy đời tí tách
Mới thấy tím hân hoan 

Ô kìa góc sân tan
Hoà vào lộc vừng đỏ
Hoà vào trời trăng nhỏ
Hoà nỗi niềm em reo

Hàng cây rung má lúm
Đàn chó nhỏ hoà ca
Em vui ca em hát
Dọc con đường về nhà.

Quềnh.
12/06/2019

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]