Written by Một chút thơ

Tựa

Những ráng chiều tà 
Những cây rụng lá
Những ta la đà
Tươi màu xanh mạ 

Tiếng cười xa xa 
Lùi vào hối hả
Nhưng rồi nấn ná
Phất phảng vụt qua 

Tàu đã rời ga 
Ở lại đi mà 
Sao vội vã quá 
Chới với hồn ta

Ta mình với ta 
Quen mà là lạ 
Phút say ngà ngà
Xá gì không ta. 

Quềnh.
23.03.2019

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]