Written by Tương giao với đời

Sự gặp gỡ của những song song

Hai cái đường song song này, thực ra không có gặp nhau, chỉ là cùng gặp mình ở một điểm. 

Mình có hai người bạn, hai người này sống ở hai thế giới độc lập. Theo một cách vi diệu nào đó, hai người cùng nhận ra được những điều giống nhau về cuộc sống, và chia sẻ những điều ấy với mình vào cùng một thời điểm. Ví dụ như buổi sáng bạn X nhắn cho mình là tao nhận ra cái này, thì y như rằng buổi tối bạn Y cũng nhắn tin cho mình y như vậy, hoặc ngược lại với Y và X, đại loại là chỉ hôm trước hôm sau. 

Hai người này cùng chân thật.
Hai người này cùng chính trực.

Hai người này cùng lên án sự thuận tiện. 
Hai người này cùng lên án sự ngu dốt. 
Hai người này cùng lên án sự giả dối. 
Hai người này cùng lên án sự vô tâm. 

Hai người chọn cách thể hiện khác nhau. Một người tự trao cho mình cái quyền giáo dục người khác, ngôn từ rất gay gắt và châm biếm, chỉ quan tâm đến bản thân sự việc chứ không quan tâm đến cảm xúc của những người liên quan; người còn lại thì khiêm tốn hơn, dùng ngôn từ rất cẩn trọng, có quan tâm tới đúng/sai nhưng không chọn cách làm tổn thương người khác. Họ có xuất phát điểm hội tụ, rồi phân kì, và song song. 

Họ gặp nhau ở mình, một người rất thích lắng nghe những điều họ nói.

Quềnh.
Sáng ngày 28.05.2019

Nguồn: Unsplash
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]