Written by Một chút thơ, Posts in English

Óng ả/Shiny

[English below]

Em
mái tóc thuôn dài
óng ả vàng ươm
trong nắng chiều cuối đông
và rừng thông rụng lá.

Em
tấm lòng trong veo
cái bụng tròn vo
chứa đầy bánh quế
và pasta rau chân vịt.

Em
đôi bàn tay mềm
lướt trên cây đàn
ánh mắt mơ màng
nụ cười e ấp.

Ôi!
nhưng tôi phải lớn thôi 
phải đối diện với việc tự cắt đi 
những di căn tiềm tàng
âm ỉ, lầm lũi, nhen nhóm.

Mênh mông là trời trăng
mênh mông là cỏ cây
mênh mông là tôi nức nở
mênh mông là tình tôi với em.

Viết tặng YR. Sáng ngày 01.03.2021.

[English]

Shiny

You
smoothly straight hair
shiny blond
in the late sunny winter afternoon 
and deciduous pine forest.

You
a kind heart
a chubby belly
filled with cinnamon buns
and spinach pasta.

You
soft hands
gliding on the guitars
dreamy eyes
a shy smile.

Oh!
But I have to grow up
have to confront the self-cutting
of potential metastases
smoldering, miserable, rekindling.

Immense is the moony sky
immense is the meadow
immensely, I sobbed
Immense is my love for you.

Written for YR. Monday morning, March 01, 2021.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]