Written by Chuyện lều giáo

Kệ

Anh bạn nhỏ này, 
cô nói gì ko nghe thấy,
cả lớp ngồi say sưa đọc bài,
cả lớp lắng nghe cô,
mặc kệ!
ngắm trời ngắm đất ngắm mây
thả hồn
phiêu du theo những cơn gió
thễnh thãng 
bình yên…
bạn gì ơi cho cô gởi hồn cô theo với!

Quềnh.
Ngày 06.10.2017

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]