Bài viết mới

Nghĩ về giáo dục

Vì đâu mà giáo viên là nạn nhân của bạo lực học đường?

ĐẶT VẤN ĐỀ Như các bạn có thể quan sát, bên cạnh việc luyện Toán...

Một chút thơ, Posts in English

Wake up, wake up (For my dear’s 30)

Wake up, wake upmy flat bellymy silly heartmy smelly ‘art’my rising arms. Wake up,...

Bài viết khác →

Tương giao ...

Tương giao với đời

Chúc cho chân cứng đá mềm

1. Mình vẫn đang quằn quại với việc X. Nó gây áp lực tới nỗi mình...

Tương giao với đời

Vitamin quê nhà

Mình đã quay về Bỉ được một tuần lễ. Mấy ngày trước khi đi trong...

Bài viết khác →

Nghĩ về giáo dục

Nghĩ về giáo dục

Vì đâu mà giáo viên là nạn nhân của bạo lực học đường?

ĐẶT VẤN ĐỀ Như các bạn có thể quan sát, bên cạnh việc luyện Toán...

Nghĩ về giáo dục

Giáo dục là gì và ý nghĩa?

ĐẶT VẤN ĐỀ Song hành với sự nở rộ của các lớp học kỹ năng...

Bài viết khác →

Một chút thơ

Một chút thơ, Posts in English

Wake up, wake up (For my dear’s 30)

Wake up, wake upmy flat bellymy silly heartmy smelly ‘art’my rising arms. Wake up,...

Một chút thơ

Thấy ra và không làm gì (Bài học ’23)

Nếu thấy mình giận quáthì hãy cứ lặng imchờ vài ngày sau đóquan sát...

Bài viết khác →